best365官网登录

资讯中心
新闻检索

青岛城投集团关于“城投一亩田”项目的 声明

发布时间:2020-03-17  浏览:30409次

青岛城投集团现就“城投一亩田”项目有关事项声明如下:

青岛城投集团以及下属各子公司与青岛城投颐康农业发展有限公司之间没有任何关联关系,青岛城投集团也并未投资开发即墨“城投一亩田”项目,该项目与我司没有任何关系。

青岛城投颐康农业发展有限公司未经我司同意,擅自使用我司简称,并公开对外声称该项目由我司投资开发,已经侵犯了我司的合法权益并造成负面影响,我司将采取法律措施维护我司的合法权益,请投资者谨慎对待。

特此声明!




                                                                                                             青岛城市建设投资(集团)有限责任公司


                 2020年3月17日

战略合作伙伴